Detailed study of a 6 parale sheet

6pardet1.jpg (7133 bytes)
Dot right of horn
6pardet2.jpg (6906 bytes)
left leg of top A
6pardet3.jpg (6595 bytes)
6pardet4.jpg (6563 bytes)
6pardet5.jpg (6537 bytes)
6pardet6.jpg (6418 bytes)
dot right of O
6pardet7.jpg (6303 bytes)
6pardet8.jpg (6535 bytes)
dot on R at left
6pardet9.jpg (6827 bytes)
6pardet10.jpg (6827 bytes)
6pardet11.jpg (6737 bytes)
6pardet12.jpg (6550 bytes)
dor right of O
6pardet13.jpg (6502 bytes)
RA damaged
6pardet14.jpg (6502 bytes)
dot in 6, broken leg of A
6pardet15.jpg (6406 bytes)
6pardet16.jpg (6322 bytes)
6pardet17.jpg (6465 bytes)
broken O top left
6pardet18.jpg (6663 bytes)
broken O top left
6pardet19.jpg (6515 bytes)
broken frame top right, 6 damaged
6pardet20.jpg (6358 bytes)
R damaged
6pardet21.jpg (6474 bytes)
6pardet22.jpg (6459 bytes)
dot in right frame,
top 6 damaged
6pardet23.jpg (6429 bytes)
6pardet24.jpg (6500 bytes)
6pardet25.jpg (6909 bytes)
6pardet26.jpg (6738 bytes)
6pardet27.jpg (6633 bytes)
6pardet28.jpg (6559 bytes)
O open
6pardet29.jpg (6546 bytes)
dot in bottom A
6pardet30.jpg (6420 bytes)
both 6 damaged
6pardet31.jpg (6477 bytes)
dot top frame
6pardet32.jpg (6556 bytes)
6pardet33.jpg (6639 bytes)
big dot left of 6
6pardet34.jpg (6440 bytes)
6pardet35.jpg (6463 bytes)
6pardet36.jpg (6314 bytes)
frame broken top left
6pardet37.jpg (6494 bytes)
6pardet38.jpg (6433 bytes)
6pardet39.jpg (6406 bytes)
Dot left of E
6pardet40.jpg (6518 bytes)
All images courtesy Heinrich Koehler<