Here are some useful translations from Hungarian (Magyar), for pre-union town names and terms
encountered in the postal service. More extensive lists are given in [H1], [H2] and especially [H6].

Hungarian English German
noon mittag
evening abend
fort festung
border grenze
monastery kloster
market markt
district kreis
east ost
ajánlott registred einschreiben, recommandiert
al, alsó lower unter, nieder
aranyos golden golden
bal left links
bánya mine (minerals) bergwerk
bélyeg stamp briefmarke
bélyegzň postmark stempel
bérment paid frankiert
cím, czím address adresse, anschrift
cseh Czech
dél, déli south süd
délelňtt morning früh
dolni lower unter
Duna Danube River Donau
egyház church, community kirche, gemeinde
elů
erdň forest wald
észak north nord
falu, falva village dorf
fehér, fejér white weiss
fekete black schwarz
feladó sender absender
felsň upper ober
fürdň spa, bath bad
hadifogoly prisoner of war kriegsgefangener
ház house haus
háza home
hegy mountain berg
hely place
hid bridge brücke
hírlap, újság newspaper zeitung
hosszú long lang
kék blue blau
kereszt cross kreuz
király king könig
kis little klein
stone stein
közép central
kút well Brunnen
légiposta airmail flugpost, luftpost
lengyel Polish
levél letter brief
levelezo%%lap postcard postkarte
magyar Hungarian ungarisch
mali little klein
megye comitat
mezň field feld
mozgóposta travelling post office fahrende post
nagy great, large gro\b
nemes noble adelig
német German Deutsch
novi new neu
nyomtatvány printed matter drucksache
nyugat west west
ó old alt
oláh Romanian (Wallachian) Rumänisch
pályaudvar railway station bahnhof
patak creek bach
per over ober
piros red rot
postahivital post office postamt
rét meadow wiese
réz copper kupfer
sós salty salzig
sárga yellow gelb
stara old alt
sürgöny telegram telegramm
szabad free frei
szász Saxon Sachsen
szék seat stuhl
szent saint heilig
szép nice, beautiful schön
sziget island insel
Szombat Saturday Samstag
tábori posta field post feldpost
távírda telegraph telegraf
telek, telke
lake see
tót Slovak
török Turkish Türkisch
új new neu
újság newspaper zeitung
újváros new town neustadt
út way weg
vár, várad castle, (small) town festung, burg
vármegye county comitat
város (large) town, city stadt
vásár(hely) market(place) markt
vaspálya, vasut railway eisenbahn
velki great gross
völgy valley tal
vörös red rot
zöld green grün
egy one ein
kettň two zwei
három three drei
négy four vier
öt five fünf
hat six sechs
hét seven sieben
nyolc eight acht
kilenc nine neun
tiz ten zehn
száz hundred hundert
ezer thousand tausend